Keo sữa – chai nhỏ

  • In màu có 2 loại là:
  • - mực nước (thường) và mực dầu (không phai & kháng nước). Mực nước (thường) không kháng nước khi dính nước sẽ bị nhòe màu (giấy ford bị nhòe nhiều hơn giấy ảnh và giấy Kit Couche).
  • - Mực dầu để lâu không phai màu và kháng nước, khi dính nước sẽ ko bị nhòe.
  • Giấy ford là loại giấy ph